26 april 2024 Door Nicolas

De Ultieme Handleiding: Hoe Bouw Je een Efficiënte Financieringstabel voor Jouw Onderneming

De financieringstabel is een essentieel instrument in het financiële beheer van een onderneming. Het maakt het mogelijk om financiële stromen samen te vatten en de balans tussen middelen en gebruik te analyseren, wat helpt bij het nemen van strategische beslissingen over toekomstige investeringen of de ontwikkeling van het bedrijf. In dit artikel bieden wij u een gedetailleerde handleiding voor het maken van een financieringstabel die is afgestemd op uw behoeften.

Waarom een ​​financieringstabel maken?

Het opstellen van een financieringstabel is niet verplicht voor alle bedrijven, maar wordt wel sterk aanbevolen, vooral voor bedrijven met aanzienlijke economische activiteiten of die financiële partners willen werven. In feite staat dit document het volgende toe:

 • Een duidelijke en synthetische visie hebben op de financiële stromen (in- en uitgangen) binnen het bedrijf.
 • Het beoordelen van het vermogen van het bedrijf om voldoende middelen te genereren om zijn behoeften op het gebied van investeringen en terugbetalingen te dekken.
 • Het onder de aandacht brengen van mogelijke onevenwichtigheden tussen hulpbronnen en toepassingen die corrigerende maatregelen vereisen.
 • Om te helpen bij de besluitvorming over de keuze van financieringsbronnen (leningen, kapitaalbijdragen, enz.).
Lire aussi :  De Compleetste Gids voor Succesvol Ondernemen: Planning, Implementatie en Analyse Onder de Loep

Stappen voor het maken van een financieringstabel

Om een ​​effectieve financieringstabel te maken, moeten verschillende stappen worden gevolgd:

 1. Verzamel de nodige financiële informatie: U moet gegevens verzamelen over de financiële stromen en de algemene financiële situatie van het bedrijf. Deze informatie is doorgaans afkomstig uit boekhoudkundige documenten zoals de balans, winst- en verliesrekening en bijlagen.
 2. Bepaal de analyseperiode: Afhankelijk van uw behoeften kan de financieringstabel op jaar- of kwartaalbasis worden opgesteld. Kies een periode die past bij uw activiteit en uw doelstellingen.
 3. Structuur van de tabel: De tabel moet in twee hoofddelen worden ingedeeld: hulpbronnen (inputs) en toepassingen (outputs). Elk onderdeel moet worden onderverdeeld in verschillende categorieën voor een eenvoudigere analyse.
 4. Vul de bedragen in: Voor elke categorie in de tabel moet u de bedragen aangeven die overeenkomen met de financiële stromen die tijdens de analyseperiode zijn waargenomen. Zorg ervoor dat u betrouwbare en verifieerbare gegevens gebruikt om de relevantie van het document te garanderen.
 5. Analyseer het resultaat: Zodra de tabel is ingevuld, kunt u de balans tussen hulpbronnen en gebruik analyseren en mogelijke anomalieën of onevenwichtigheden opsporen die corrigerende maatregelen vereisen.
Lire aussi :  Verkenning van Dijkstra's Algoritme: Grondige Uitleg en Praktisch Voorbeeld

Essentiële informatie om op te nemen in de financieringstabel

De financieringstabel moet de volgende elementen bevatten:

  • Bronnen :
   • Eigen vermogen (kapitaal, reserves, winsten, enz.)
   • Leningen en financiële schulden
   • Investeringssubsidies
   • Desinvesteringen van vaste activa of andere vaste activa
  • Vacatures:
   • Investeringen in materiële en immateriële activa
   • Verandering in de behoefte aan werkkapitaal (WCR)

software voor boekhouding of financieel beheer gebruiken: Veel IT-tools bieden vooraf vastgestelde modellen om een ​​financieringstabel te maken. Aarzel niet om het te gebruiken om tijd te besparen en de gegevensinvoer te vergemakkelijken.